TONGAN FORMAL LANGUAGE

TONGAN FORMAL LANGUAGE

$0.00

Out of stock

SKU: FL-TFL Category:

Description

Course outline

 After each lesson, there is an assignment.

 Once these assignments are completed, then the student will receive the next lesson

Outcome

For lesson 5, a zoom meeting is held where the student is expected to present final work

Tukufakaholo moe Lea Tukufonua ‘a Tonga.

Koe kalasi koeni ‘oku ‘aonga ia ki ha taha ‘oku ‘iai ‘a ‘ene ‘ilo ki he Lea Fakatonga.
‘Oku fakalele ‘ae kalasi ‘ihe Lea Tonga
‘Oku ‘oatu e ngaahi Lesoni ke ngaue kiai e tokotaha ako ‘i he ‘ene taimi pe ‘o ‘ona
‘E fakahoko ha zoom moe talanoa he ‘osi e kakato ‘ae Lesoni hono 2
Koe Lesoni ‘e 5 ka koe lesoni hono 5 koe zoom ia ke fakahoko ‘ehe tokotaha ako ha’ane lea mo tali ha ngaahi fehu’i kihe kakano ‘oe ngaahi lesoni
Koe taumu’a ‘oe kalasi ni ke kamata mo fakataukei ki he tokotaha ako ‘ae ngaahi me’a ni:

Lea kihe Tu’i, Lea kihe Hou’eiki
Lea ‘oe Fakatapu
Lea motu’a mo hono ngaahi ‘uhinga
Lea fakapunake

Neongo koe talateu pe ‘ae ngaahi kongokonga ‘oe ako nk, ‘oku ‘iai e faka’amu, ‘e malava ‘i he ‘osi ‘ae Uike ‘e 4, ‘e he tokotaha ako ‘o:

Fa’u ha’ane fakatapu
Tanaki ha ngaahi Lea Tukufakaholo mo ‘ilo’i ‘a hono ‘uhinga
‘Ilo ki ha ngaahi Lea kihe Tu’i, Lea kihe Hou’eiki
Fa’u mo fokotu’utu’u ha’ane lea kiha katoanga ke ne fili kiai hange ko haMali, Fai’aho, Faitohi,